Om våra datainsamlingar

Lyssna

Här kan du läsa om våra olika insamlingar av data i form av enkäter m.m.

 • Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

  Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur Sveriges befolkning mår och följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten från 2022 års undersökning finns nu i databasen Folkhälsodata. Nedan redovisas ett urval av beskrivande resultat. Fördjupade analyser kommer att publiceras längre fram.

 • European Health Interview Survey (EHIS)

  European Health Interview Survey (EHIS) är en europeisk hälsoundersökning organiserad av EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat. Det är en kartläggningsstudie kring hälsa, sjukdom, sjukvårdsutnyttjande och hälsorelaterade levnadsvanor. Syftet med undersökningen är att möjliggöra jämförelser mellan länder kring befolkningens hälsa och faktorer som påverkar hälsan.

 • Miljöhälsoenkäten

  Folkhälsomyndigheten följer den miljörelaterade hälsan i Sverige och genomför bland annat den nationella miljöhälsoenkäten där vi undersöker hur olika miljöfaktorer påverkar hälsan genom att fråga om miljörelaterade exponeringar, självrapporterade besvär och sjukdomar.

 • Hälsorapport – en webbpanel

  Hälsorapport är en webbpanel som drivs av Folkhälsomyndigheten sedan 2015. Webbpanelen består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper oss att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa. Syftet med Hälsorapport är att ha ett system som gör det enkelt för Folkhälsomyndigheten att undersöka hälsoläget i Sverige.

 • Länsrapportens undersökning

  Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, samt om det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet. Frågorna i undersökningen besvaras i webbaserade enkäter och uppgifterna redovisas i Folkhälsomyndighetens publika databas Indikatorlabbet.

 • Frivillig laboratorierapportering

  Vissa infektioner drabbar många människor och bör därför övervakas, men eftersom spridningen är så stor är det inte rimligt att rapportera enskilda fall från sjukvården. De infektionerna övervakas genom olika frivilliga rapporteringssystem.

 • Sentinelövervakning av influensa

  Folkhälsomyndigheten övervakar hur många som har influensa i Sverige genom sentinelövervakning. Sentinelövervakning innebär att bara ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om sjukdomsförekomst.