Om våra datainsamlingar

Här kan du läsa om våra olika insamlingar av data i form av enkäter m.m.

 • Nationella folkhälsoenkäten

  Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar…

 • European Health Interview Survey (EHIS)

  European Health Interview Survey (EHIS) är en europeisk hälsoundersökning organiserad av EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat. Det är en kartläggningsstudie kring hälsa, sjukdom, sjukvårdsutnyttjande…

 • Miljöhälsoenkäten

  Folkhälsomyndigheten följer den miljörelaterade hälsan i Sverige och genomför bland annat den nationella miljöhälsoenkäten där vi undersöker hur olika miljöfaktorer påverkar hälsan genom att fråga om…

 • Skolbarns hälsovanor

  Hur mår skolbarn i Sverige och vilka levnadsvanor har de? Hur har skolbarns hälsa och levnadsvanor förändrats över tid? Finns det skillnader i hälsa och vanor mellan olika grupper av skolbarn? Det tar…

 • Hälsorapport

  Hälsorapport består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper Folkhälsomyndigheten att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa. Syftet med Hälsorapport är att…

 • Länsrapportens undersökning

  Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med…

 • Frivillig laboratorierapportering

  Vissa infektioner drabbar många människor och bör därför övervakas, men eftersom spridningen är så stor är det inte rimligt att rapportera enskilda fall från sjukvården. De infektionerna övervakas genom…

 • Sentinelövervakning av influensa

  Folkhälsomyndigheten övervakar hur många som har influensa i Sverige genom sentinelövervakning. Sentinelövervakning innebär att bara ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om sjukdomsförekomst.

Gå till toppen av sidan