Om våra datainsamlingar

Lyssna

Här kan du läsa om våra olika insamlingar av data i form av enkäter med mera.

Datasamlingar

 • Den europeiska webbundersökningen om narkotika

  Under maj och juni 2024 genomför vi en webbundersökning för att få en bild av hur narkotika används i Europa. I Sverige ställs även frågor om dopningsmedel.

 • European Health Interview Survey (EHIS)

  European Health Interview Survey (EHIS) är en europeisk hälsoundersökning organiserad av EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat. Det är en kartläggningsstudie kring hälsa, sjukdom, sjukvårdsutnyttjande och hälsorelaterade levnadsvanor.

 • Frivillig laboratorierapportering

  Vissa infektioner drabbar många människor och bör därför övervakas, men eftersom spridningen är så stor är det inte rimligt att rapportera enskilda fall från sjukvården. De infektionerna övervakas genom olika frivilliga rapporteringssystem.

 • Hälsorapport – Folkhälsomyndighetens webbpanel

  Hälsorapport är en webbpanel som drivs av Folkhälsomyndigheten sedan 2015. Panelen består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper oss att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa.

 • Länsrapportens undersökning

  Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, samt om det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.

 • Miljöhälsoenkäten

  Folkhälsomyndigheten följer den miljörelaterade hälsan i Sverige bland annat genom den nationella miljöhälsoenkäten, där vi undersöker miljöns påverkan på hälsan genom att fråga om miljörelaterade exponeringar, besvär och sjukdomar.

 • Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”

  Den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” (HLV) är en befolkningsundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur Sveriges befolkning mår och följa förändringar i hälsa över tid.

 • Sentinelövervakning av influensa

  Folkhälsomyndigheten övervakar hur många som har influensa i Sverige genom sentinelövervakning. Sentinelövervakning innebär att bara ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om sjukdomsförekomst.