Övriga statistikkällor

Lyssna

Här finns information över alkoholdrycksstatistik, statistik över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens samt vaccinationsstatistik.

Läs på underliggande sidor