Övriga statistikkällor

Lyssna

Här finns information över alkoholdrycksstatistik, statistik över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens samt vaccinationsstatistik.

Läs på underliggande sidor

  • Alkoholdrycksstatistik

    Här presenteras den svenska alkoholdrycksstatistiken. I dokumenten finns statistik i tabellform samt en beskrivning över vad som ingår i statistiken och hur data hämtas.

  • Statistik över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens i Sverige

    Folkhälsomyndigheten följer löpande antibiotikaförsäljningen i Sverige och övriga länder i Europa i syfte att övervaka utvecklingen. Myndigheten övervakar skillnader i försäljning mellan kön och mellan regioner för att få en överblick.

  • Vaccinationsstatistik

    Här visar vi statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, vaccination mot covid-19 och vaccination mot influensa.