Astma – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om astma samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring astma är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "astma".

Miljöhälsorapport

Miljöhälsorapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för människors hälsa, hur den har utvecklats över tid och är fördelad bland olika grupper i befolkningen

Miljöhälsorapport