Bostadsmiljö – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om bostadsmiljö.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring bostadsmiljö är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "bostad".