Bröstcancer – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om bröstcancer samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring bröstcancer är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "cancer".