Diabetes – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om diabetes.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring diabetes är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "diabetes".