Elektromagnetiska fält – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om elektromagnetiska fält.

Miljöhälsorapport

Miljöhälsorapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för människors hälsa, hur den har utvecklats över tid och är fördelad bland olika grupper i befolkningen

Miljöhälsorapport