Familjer – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om familjer.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring familjer är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "familj".