Fetma – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Länk till statistik om fetma.