Förgiftningar – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om förgiftningar samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring förgiftningar är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "förgiftning".