Förtida dödlighet – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om förtida dödlighet samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring förtida dödlighet är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "förtida".