Funktionsnedsättning – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om funktionsnedsättning.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring funktionsnedsättning är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "funktionsnedsättning".