Hörselnedsättning – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om hörselnedsättning.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring hörselnedsättning är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "hörsel".