Kränkande behandling – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om kränkande behandling.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring kränkande behandlig är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "kränkande".