Övervikt – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Länk till statistik om övervikt.