Socialförsäkring – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om sjuk- och aktivitetsersättning.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring socialförsäkring är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "ersättning".