Statistik i tabeller och diagram

  • Statistik om sömnsvårigheter finns i Folkhälsodata 8 målområden.
  • Visuell illustration av ovanstående statistik är möjlig att göra i FolkhälsoStudio.
    Sök på "sömn".