Spädbarnsdödlighet – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om spädbarnsdödlighet samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistik kring spädbarnsdödlighet är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "spädbarn".