Stress – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om stress samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistik kring stress är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "stress".