Statistik i tabeller och diagram

Analyserad/kommenterad statistik

  • Stress är en av de indikatorer som tas upp i Folkhälsans utveckling.