Stroke – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om stroke samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistik kring stroke är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "stroke".