Transportsätt för barn – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om transportsätt för barn.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistik kring transportsätt för barn är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "transport".