Utbildningsnivå – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om utbildningsnivå.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistik kring utbildningsnivå är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "utbildning".