Utomhusmiljö – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om utomhusmiljö samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistik kring utomhusmiljö är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "miljö".

Miljöhälsorapport

Miljöhälsorapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för människors hälsa, hur den har utvecklats över tid och är fördelad bland olika grupper i befolkningen

Miljöhälsorapport