Valdeltagande – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om val samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring val är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "röst" eller "val".

Rapport

  • Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

    Publicerad:

    Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).