Vårdrelaterade infektioner – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Statistik i tabeller och diagram om vårdrelaterade infektioner.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata