Konferens, webbinarium och utbildning

Lyssna

Maj 2023

 • Nationellt IHR Möte

  30 maj 2023
  Nobels väg 18, Solna

  Välkommen till ett nationellt tvärsektoriellt samverkansmöte om det Internationella hälsoreglementet (IHR).

Juni 2023

 • Frukostseminarium om ungas psykiska hälsa och ohälsa

  2 juni 2023
  Nobels väg 18, 171 82 Solna

  Hur uppfattar unga psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa, vad främjar respektive påverkar deras psykiska hälsa negativt och vilka strategier använder unga för att må bättre? Vilket stöd behöver de?

 • Webbinarium för lansering av Sveriges första nationella handlingsplan för SRHR

  7 juni 2023

  Välkommen till lanseringen av Folkhälsomyndighetens första nationella handlingsplanen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

 • Creating Green Cities

  14 juni 2023 - 15 juni 2023

  Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen? Delta digitalt i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur. Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Oktober 2023

 • Nationella suicidpreventiva konferensen 2023

  25 oktober 2023 - 26 oktober 2023
  Östersund

  Med samlad kraft för livet! är temat för den 14:e nationella suicidpreventiva konferensen som i år genomförs i Östersund. Under konferensen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet.

November 2023

 • Förebygg.nu 2023

  15 november 2023 - 16 november 2023
  Göteborg

  Syftet med konferensen Förebygg.nu är att bidra till kunskapsutveckling och ge möjlighet till möten mellan olika aktörer som arbetar med förebyggande verksamhet från olika delar av landet. Möten som i sig kan leda till lokal samverkan och ett ökat preventivt arbete i hela landet.