OKTOBER

 • 1 okt
  Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi hösten 2017

  Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under 2017. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

 • NOVEMBER

  • 13 nov
   Svenska HALT 2017

   Folkhälsomyndigheten bjuder in alla kommuner att delta i årets mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende. Mätningen genomförs valfri dag under v. 46-47 (13 - 26 november) 2017.

  • DECEMBER

   • 5 dec
    Utbildning i praktisk omvårdnad vid högrisksmitta Solna, Stockholm

    Kursen har som målsättning är att erbjuda tillfälle för samverkan kring rationell användning av PPE inom prehospital- eller slutenvård med misstänkt eller konstaterad smitta med stor samhällskonsekvens (smittämnen i riskklass 3 och 4). Utbildningen innefattar såväl teoretiska moment som praktisk övning.

   • 6 dec
    Möte för kontaktpersoner inom hiv/STI-prevention Stockholm
   • 18 dec
    Webbinarium om digitalisering och social hållbarhet

    Den 18 december arrangerar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges kommuner och landsting ett webbinarium om digitalisering och social hållbarhet.

   • JANUARI

    • 23 jan
     Kunskap om problem med spel om pengar Stockholm

     Dagen arrangeras av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att bland annat presentera myndigheternas nationella kunskapsstöd om problem med spel om pengar.

    • MARS

     • 1 mar
      Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi våren 2018

      Folkhälsomyndigheten erbjuder sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under 2018. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

     • JUNI

      • 12 jun
       180612 Rökfritt Sverige - Konferens

       Under två dagar, 12-13 juni 2018, arrangeras en nationell konferens för att sprida kunskap och bidra till att utveckla det tobaksförebyggande arbetet med målet att nå ett rökfritt Sverige till år 2025.