OKTOBER

 • 1 okt
  Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi

  Folkhälsomyndigheten erbjuder fyra platser för sidoutbildning i "Klinisk mikrobiologi" för ST-läkare under hösten 2018. Utbildningen riktar sig framförallt till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi men utbildningen kan även vara av intresse för blivande specialister i "infektionssjukdomar".

 • NOVEMBER

  • 15 nov
   Antibiotikaforum 2018 Stockholm

   Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från alla sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter.Välkommen till det sjätte antibiotikaforumet med tema Internationella utblickar som ger hopp!

  • 20 nov
   Miljömedicinskt möte Göteborg

   Årligt miljömedicinskt möte för miljömedicinare och personer som arbetar med miljöhälsa/hälsoskydd inom stat, kommun och länsstyrelser.

  • 26 nov
   Microbiological NGS workflow and data processing - November Solna, Stockholm

   The course will give participants both theoretical and practical review of the entire NGS workflow from library preparation to data analyses on the Ion Torrent S5 XL sequencers.

  • 28 nov
   Utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga Falun

   En utbildningsdag om vaccinationer för barn och unga som anordnas av Folkhälsomyndigheten i samarbete med barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsenheten, Landstinget i Dalarna och med Läkemedelsverket.

  • 29 nov
   Intressentmöte om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror Solna

   Folkhälsomyndigheten bjuder in till ett intressentmöte om spårbarhet och säkerhetsmärkning i samband med att representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet besöker Sverige den 29 november 2018.

  • DECEMBER

   • 4 dec
    Hälsoskyddsträff Solna, Stockholm

    En dag för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, diskussion och samverkan.

   • MARS