JUNI

 • 17 jun
  Hur mår och lever unga under och efter pandemin?

  En konferens om vad vi hittills vet om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin, med särskilt fokus på jämlikhet i hälsa.

 • 27 jun
  The First 1000 Days in the Nordic Countries Reykjavík, Iceland

  This inspiring conference on mental health and the early years is the final event of a three-year Nordic collaborative project, The First 1000 Days in the Nordic Countries.

SEPTEMBER

 • 1 sep
  Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring Stockholm

  Konferensen vill ge en bild av det psykiska hälsoläget och hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa för alla.

 • 8 sep
  Suicidpreventiva dagen 2022 – Stöd till efterlevande Solna

  Varje år i samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnar vi ett seminarium som på olika sätt berör arbetet med att förhindra självmord. I år lägger vi fokus på stöd till efterlevande.

 • 13 sep
  Värna våra yngsta - goda exempel

  Välkommen att berätta om ert arbete på konferensen Värna våra yngsta! Konferensen har fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet.

 • 13 sep
  Save the date – Värna våra yngsta

  Konferensen har särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet.

 • 20 sep
  Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid Örebro

  Konferensen arrangeras inom ramen för Mötesplats social hållbarhet. Du får ta del av konkreta arbetssätt och metoder, varvat med aktuell forskning om hur vi kan arbeta över sektorsgränserna för att möta samhällsutmaningarna.