OKTOBER

  • 25 okt
    Nationella suicidpreventiva konferensen 2023 Östersund

    Med samlad kraft för livet! är temat för den 14:e nationella suicidpreventiva konferensen som i år genomförs i Östersund. Under konferensen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet.