Webbinarium: Folkhälsa och regional utveckling

Lyssna

Vid ett webbinarium den 9 maj presenterade vi resultat och slutsatser från rapporten Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – En jämförande analys.

Genom en ökad samverkan skulle folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken kunna förstärka varandra och bidra till varandras måluppfyllelse. Välkommen att se det inspelade webbinariet i efterhand.

Vi höll webbinariet som en del i vårt uppdrag att undersöka beröringspunkter mellan folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken.

I filmen medverkar Åsa Lundquist och Elisabet Olofsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – En jämförande analys och webbinariet vänder sig till beslutsfattare på nationell nivå, men vår förhoppning är att den även är relevant för regionala och lokala aktörer.

Webbinarium 9 maj 2023: Folkhälsa och regional utveckling

Film från vårt webbinarium 9 maj 2023 med presentation av resultat från rapporten Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – En jämförande analys.

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling