Analystyp
Indikation Akuta eller subakuta mag- och tarmsmärtor, kräkningar, epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Referensmetodiken wiki utdrag 220809 parasitologi (PDF, 174 kB)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 2-3 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.