Analystyp
Indikation Akuta eller subakuta mag- och tarmsmärtor, kräkningar, epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial Blod utan tillsatts, serum.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 2-3 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.