Analystyp
Indikation

Eosinofili efter tropikvistelse, lymphangit, feber, lymfödem, Calabarsvullnad, mask i konjunktiva.

Provmaterial

Blod utan tillsats, serum.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid specifik frågeställning om Brugia malayi eller Wuchereria bancrofti kan antigen-påvisning göras. Analysen utförs av underleverantör.