Analystyp
Indikation

Kutan larva migrans och/eller visceral larva migrans (inklusive CNS), eosinofili; epidemiologisk bakgrund.

Provmaterial

Blod utan tillsats, serum.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 2-3 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.