Leishmania spp. (antikroppsbestämning)

Antikroppsbestämning i serum med indirekt immunfluorescens test (IF).

Analystyp
Indikation Efter vistelse i endemiskt område: långvarig kutan sårbildning, diffusa kutana noduli eller plack, långvarigt näs- eller munsår (slemhinnor), anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar Leishmania (PDF, 191 kB)

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Antikroppsbestämning med IF har högsta känsligheten vid visceral Leishmaniainfektion. Hos hivpatienter kan dock antikroppssvaret vara nedsatt.

Vid fall av kutan Leishmaniainfektion är antikroppssvaret vanligtvis lågt.

Gå till toppen av sidan