Leishmania spp. (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Antikroppsbestämning i serum med Direkt-Agglutination test (DAT) eller indirekt immunfluoresence-test (IF)

Indikation

Efter vistelse i endemiskt område: anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Leishmania spp

Transport
Inga speciella krav.
Svarstid
5 Arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Antikroppsbestämning med DAT har högsta känsligheten vid visceral Leishmania-infektion. Hos immunsupprimerade patienter kan dock antikroppssvaret vara nedsatt eller helt negativt.

Vid fall av mukokutan leishmaniasis orsakad av Leishmania Viannia arter är antikroppssvaret vanligtvis negativt.

Vid fall av kutan leishmaniasis är antikroppssvaret vanligtvis negativt.