Analystyp
Indikation

Efter vistelse i endemiskt område: anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Leishmania spp

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1 vecka
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Antikroppsbestämning med DAT har högsta känsligheten vid visceral Leishmania-infektion. Hos immunsupprimerade patienter kan dock antikroppssvaret vara nedsatt eller helt negativt.

Vid fall av mukokutan leishmaniasis orsakad av Leishmania Viannia arter är antikroppssvaret vanligtvis negativt.

Vid fall av kutan leishmaniasis är antikroppssvaret vanligtvis negativt.