Pneumocystis jirovecii (immunmorfologi)

Mikroskopisk påvisning av cystor och trofozoiter i provmaterial med fluorescerande monoklonal antikropp.

Analystyp
Indikation

Hosta, dyspné, pneumoni hos immunsupprimerade patienter.

Provmaterial

Svampen påvisas säkrast i (1) bronkoalveolärsköljvätska (BAL), därefter följer (2) inducerat sputum, (3) icke inducerat sputum, (4) trakealsekret eller nasofarynxsekret, (5) munsköljvätska. Även biopsimaterial kan undersökas.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar Pneumocystis jirovecii (PDF, 38 kB)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-2 dagar. Analysen utförs dagligen (vardagar). Positivt samt misstänkt positivt fynd besvaras omgående per telefon, medan negativt fynd delbesvaras per post i väntan på PCR-resultat.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen är den mest specifika metoden för diagnostik av PCP och identifierar de två kända utvecklingsstadierna av Pneumocystis: cysta (ascus) och trofozoit (spor/trofisk cell). Samtidigt ges information om provets kvalité, det vill säga förekomst av alveolära makrofager i BAL eller inducerat sputum. Analysen är känsligare än andra cytokemiska färgningsmetoder.