Analystyp
Indikation

Hosta, dyspné, pneumoni hos immunsupprimerade patienter.

Provmaterial

Svampen påvisas säkrast i (1) bronkoalveolärsköljvätska (BAL), därefter följer (2) inducerat sputum, (3) icke inducerat sputum, (4) trakealsekret eller nasofarynxsekret, (5) munsköljvätska. Även biopsimaterial kan undersökas.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar Pneumocystis jirovecii (PDF, 221 kB)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-2 dagar. Analysen utförs dagligen (vardagar). Positivt samt misstänkt positivt fynd besvaras omgående per telefon.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen är den mest specifika metoden för diagnostik av PCP och identifierar de två kända utvecklingsstadierna av Pneumocystis: cysta (ascus) och trofozoit (spor/trofisk cell). Samtidigt ges information om provets kvalité, det vill säga förekomst av alveolära makrofager i BAL eller inducerat sputum. Analysen är känsligare än andra cytokemiska färgningsmetoder.