Pneumocystis jirovecii (Immunmorfologi)

Lyssna

Mikroskopisk påvisning av cystor och trofozoiter i provmaterial med fluorescerande monoklonal antikropp.

Indikation

Hosta, dyspné, pneumoni hos immunsupprimerade patienter.

Provmaterial

Svampen påvisas säkrast i (1) bronkoalveolärsköljvätska (BAL), därefter följer (2) inducerat sputum, (3) icke inducerat sputum, (4) trakealsekret eller nasofarynxsekret, (5) munsköljvätska. Även biopsimaterial kan undersökas.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Pneumocystis jirovecii

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid
1-3 Arbetsdagar. Analysen utförs dagligen (vardagar). Positivt samt misstänkt positivt fynd besvaras omgående per telefon.
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Analysen är den mest specifika metoden för diagnostik av PCP och identifierar de två kända utvecklingsstadierna av Pneumocystis: cysta (ascus) och trofozoit (spor/trofisk cell). Vid negativt resultat ges information om provets kvalité/representativitet, det vill säga förekomst av alveolära makrofager i BAL eller inducerat sputum.

Analysen är känsligare än andra cytokemiska färgningsmetoder.