Bakterieisolat för utbyggnad av MALDI-databas till Bruker Biotyper (MALDI)

Lyssna

Artbestämning av bakterieisolat ska ha utförts av de kliniska laboratorier, ett nytt spektrum skapas och läggs till i Bruker Biotyper databasen Spectra.

Indikation
Bakterieisolat som har typats av kliniskt lab men som inte har kunnat identifieras med MALDI-TOF mass spektrometri.
Provmaterial
Renkultur av bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet har isolerats, vad isolatet har identifierats som och vilken metod som har använts för typning. Ange även vilken MALDI score provet har.

Transport

Rumstemperatur.

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid
2-20 Arbetsdagar. Svaras endast ut elektroniskt.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Det är väldigt viktigt att skriva R. Akar och R. Terrey/MALDI i Folkhälsomyndigheten remissen under fliken Folkhälsomyndigheten referensperson/projekt.

Det är kostnadsfritt att skicka in isolat för att bygga ut Spectra databasen.

Artbestämning av bakterieisolat ska ha utförts av de kliniska laboratorier, ett nytt spektrum skapas och läggs till i Bruker Biotyper databasen och laddas upp på Spectra.