Analystyp
Indikation Bakterieisolat som har typats av kliniskt lab men som inte har kunnat identifieras med MALDI-TOF mass spektrometri.
Provmaterial Renkultur av bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet har isolerats, vad isolatet har identifierats som och vilken metod som har använts för typning. Ange även vilken MALDI score provet har.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid 2 dagar till 4 veckor. Svaras endast ut elektroniskt.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Det är väldigt viktigt att skriva K. Rizzardi och T. Wahab/MALDI i Folkhälsomyndigheten remissen under fliken Folkhälsomyndigheten referensperson/projekt. Det är kostnadsfritt att skicka in isolat för att bygga ut Spectra databasen.

Artbestämning av bakterieisolat ska ha utförts av de kliniska laboratorier, ett nytt spektrum skapas och läggs till i Bruker Biotyper databasen och laddas upp på Spectra