Analystyp
Indikation

MALDI-TOF High Molecular Weight (HMW) typning utförs kostnadsfritt vid detektion av nya HMW typer som inte går ut enligt gällande typningsschema. Gällande typningsschema återfinns på webbplatsen cdtyper.folkhalsomyndigheten.se.

Provmaterial

Isolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar
Transport

Isolat i transportmedium i rumstemperatur.

Svarstid Sammanställning av svar utgår till insändaren. Vid påvisande av ny typ läggs informationen till typningsschemat.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Typning av C. difficile med PCR ribotypning utförs i samband med MALDI-TOF HMW typning för att bekräfta resultatet.

Information om ny HMW typ läggs till på webbplatsen cdtyper.folkhalsomyndigheten.se där typningstabeller uppdateras.