Clostridioides difficile (MALDI)

Lyssna

MALDI-TOF High Molecular Weight typning av C. difficile för databasutbyggnad vid misstanke om ny HMW typ.

Indikation

MALDI-TOF High Molecular Weight (HMW) typning utförs kostnadsfritt vid detektion av nya HMW typer som inte går ut enligt gällande typningsschema.

Gällande typningsschema återfinns på webbplatsen cdtyper.folkhalsomyndigheten.se.

Provmaterial

Isolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar
Transport

Isolat i transportmedium i rumstemperatur.

Svarstid
Sammanställning av svar utgår till insändaren. Vid påvisande av ny typ läggs informationen till typningsschemat.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Typning av C. difficile med PCR ribotypning utförs i samband med MALDI-TOF HMW typning för att bekräfta resultatet.

Information om ny HMW typ läggs till på webbplatsen cdtyper.folkhalsomyndigheten.se där typningstabeller uppdateras:

cdtyper.folkhalsomyndigheten.se