Valet av smittämnen och dess omfattning baseras på den aktuella epidemiologiska situationen och prioriteras utifrån relevansen av mikrobiella övervakningsdata och möjligheten att genom preventiva insatser påverka situationen.

Resultaten för respektive program publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats (se länkar i tabellen nedan) och där så är aktuellt, vid utbrott. Resultat publiceras också i myndighetsgemensamma rapporter som Swedres-Svarm, barnvaccinationsrapporten och zoonosrapporten. Vid behov sker ytterligare rapportering som beror av det aktuella läget kring en smittsam sjukdom eller som riktar sig mot särskilda målgrupper nationellt eller internationellt (se mer under Fördjupad information).

Tabell 1: Lista på övervakade bakterier
Program, bakterierInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
C. difficile Isolat, v. 39-40 En gång per år Årsvis
Ehec Alla isolat (4) Omgående Årsvis, delrapportering
ESBLCARBA - Enterobacteriaceae Alla ESBLCARBA-producerande isolat Omgående Årsvis
ESBLCARBA - Acinetobacter Isolat resistenta mot meropenem (R) Omgående Swedres-Svarm
Kolistinresistens Isolat av Enterobacteriaceae,
kolistinresistens MIC >2
Omgående Swedres-Svarm
H. influenzae Alla invasiva isolat Ingen bestämd svarstid Årsvis
H. influenzae Isolat, cefalosporinresistenta Ingen bestämd svarstid Swedres-Svarm
Legionella spp. Alla odlingspositiva Legionella-arter Omgående Årsvis
L. monocytogenes Invasiva isolat Omgående Årsvis
M. tuberculosis MDR/XDR-isolat Omgående Årsvis
MRSA Isolat från kliniska fall Omgående Årsvis
N. gonorrhoeae (5) Isolat, ceftriaxon/cefixim MIC>0,125 och/eller azitromycin MIC>256 Ingen bestämd svarstid Årsvis
N. meningitidis (6) Invasiva isolat Omgående Årsvis
S. pneumoniae Invasiva isolat Ingen bestämd svarstid Årsvis
S. pneumoniae Isolat, PcG MIC ≥0,5 Ingen bestämd svarstid Årsvis
Salmonella spp. Inhemska isolat (7) Omgående Årsvis
VRE Alla isolat (7) Omgående Årsvis
Tabell 2: Lista på övervakade parasiter
Program, parasiterInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
Cryptosporidium Prov från inhemska fall under perioden 1 aug-30 nov (7) Ingen bestämd svarstid Årsvis
Tabell 3: Lista på övervakade virus
Program, virusInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
Hepatit A Prov från samtliga fall Omgående Årsvis
Hepatit B Prov från akuta fall Omgående Årsvis
Influensa Säsong Omgående Säsongsvis, veckovis
Mässling Alla prov Omgående Årsvis
Parotit Alla prov Omgående Årsvis
Polio/enterovirus Alla prov Omgående Polio årsvis/enterovirus årsvis
Rotavirus Urval En gång per år Årsvis
Rubella Alla prov En gång per år Årsvis
SARS-CoV-2 (covid-19) Urval - Årsvis/ veckovis/ delrapportering

(1) Proven skickas tillsammans med Folkhälsomyndighetens standardremiss eller särskilt utformade följesedlar.

(2) För anmälningspliktiga sjukdomar registreras resultaten i SmiNet, övriga skickas till insändande laboratorium.

SmiNet

(3) Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

(4) För HUS-fall skickas feces där EHEC inte varit möjlig att isolera.

(5) Utförs av referenslaboratoriet för bakteriell STI vid Örebro Universitetssjukhus.

Laboratorier (SLIM)

(6) Utförs av referenslaboratoriet för Neissera meningitidis vid Örebro Universitetssjukhus.

Laboratorier (SLIM)

(7) Vid större lokala utbrott typas ej alla avgiftsfritt.