Valet av smittämnen och dess omfattning baseras på den aktuella epidemiologiska situationen och prioriteras utifrån relevansen av mikrobiella övervakningsdata och möjligheten att genom preventiva insatser påverka situationen.

Resultaten för respektive program publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats (se länkar i tabellen nedan). Resultat kan också vid behov publiceras i andra rapporter samt i myndighetsgemensamma rapporter som exempelvis Swedres-Svarm, barnvaccinationsrapporten och zoonosrapporten.

Kontakt: Kundtjänst mikrobiologi, tel: 010-205 24 44
Skriv ut: Utskriftsvänlig version av tabellen (PDF, 305 kB)

Program, bakterierInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
B. pertussis Prov/isolat, urval Inga utsvar Utvalda år
C. difficile Isolat, v. 11–12 och 39–40 Två gånger per år Årsvis, halvårsvis
Campylobacter Inhemska isolat, v. 11 och 34 Inga utsvar Årsvis, halvårsvis
E. coli, K. pneumoniae Cefadroxilresistenta isolat, mars–april ojämna år Ingen bestämd svarstid Vartannat år
Ehec Alla isolat (4) Omgående Årsvis, kvartalsvis
ESBLCARBA Alla isolat oavsett art Omgående Årsvis
Grupp A-streptokocker Invasiva isolat, 1 februari–30 april Omgående Årsvis, säsongsvis
H. influenzae Invasiva isolat, barn <5 år Ingen bestämd svarstid Årsvis
H. influenzae Isolat, cefalosporinresistenta Ingen bestämd svarstid Swedres-Svarm
Enterobacteriaceae Isolat, kolistinresistens MIC >2 Omgående Årsvis
L. monocytogenes Invasiva isolat Omgående Årsvis
L. pneumophila Isolat, DNA Omgående Årsvis
M. tuberculosis MDR/XDR-isolat Omgående Årsvis
MRSA Isolat från kliniska fall Omgående Årsvis
N. meningitidis Invasiva isolat (5) Omgående Årsvis
S. pneumoniae Invasiva isolat Ingen bestämd svarstid Årsvis
S. pneumoniae Isolat, PcG MIC ≥0,5 Ingen bestämd svarstid Årsvis
Salmonella spp. Inhemska isolat (6) Omgående Årsvis
VRE Alla isolat (6) Omgående Årsvis
Program, parasiterInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
Cryptosporidium Prov från inhemska fall Ingen bestämd svarstid Årsvis
Program, virusInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
Hepatit A Prov från inhemska fall Omgående Årsvis
Hepatit B Prov från akuta fall Omgående Årsvis
Influensa Säsong Omgående Säsongsvis, veckovis
Mässling Alla prov Omgående Årsvis
Parotit Alla prov Omgående Årsvis
Polio/enterovirus Alla prov Omgående Årsvis/Årsvis
Rotavirus Urval En gång per år Årsvis
Rubella Alla prov En gång per år Årsvis

(1) Proven skickas tillsammans med Folkhälsomyndighetens standardremiss eller särskilt utformade följesedlar för de nationella övervakningsprogrammen för C. difficile, H. influenzae S. pneumoniae och S. pyogenes.

(2) För anmälningspliktiga sjukdomar registreras resultaten i SmiNet, övriga skickas till insändande laboratorium.

(3) Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

(4) För HUS-fall skickas feces där EHEC inte varit möjlig att isolera.

(5) Utförs av referenslaboratoriet för patogena Neissera vid Örebro Universitetssjukhus.

(6) Vid större lokala utbrott typas ej alla avgiftsfritt.

Utskriftsvänlig version av tabellen (PDF, 305 kB)