Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

De nationella mikrobiella övervakningsprogrammen med karaktärisering av smittämnen på nationell nivå är en viktig del i landets smittskyddsarbete. Programmen syftar till övervakning, utbrotts-, metod- och kvalitetsstöd samt till utvärdering av preventiva insatser som vaccinationer. De bygger på ett samarbete mellan de kliniska mikrobiologiska laboratorierna och Folkhälsomyndigheten och kompletterar den epidemiologiska övervakning som sker genom SmiNet och andra icke-mikrobiella övervakningssystem.

Valet av smittämnen och dess omfattning baseras på den aktuella epidemiologiska situationen och prioriteras utifrån relevansen av mikrobiella övervakningsdata och möjligheten att genom preventiva insatser påverka situationen.

Resultaten för respektive program publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats (se länkar i tabellen nedan). Resultat publiceras också i myndighetsgemensamma rapporter som Swedres-Svarm, barnvaccinationsrapporten och zoonosrapporten.

Kontakt: Kundtjänst mikrobiologi, tel: 010-205 24 44
Skriv ut: Utskriftsvänlig version av tabellen (PDF, 97 kB)

Program, bakterierInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
B. pertussis Prov/isolat, urval Inga utsvar Utvalda år
C. difficile Isolat, v. 11–12 och 39–40 Två gånger per år Årsvis
Campylobacter Inhemska isolat, v. 11 och 34 Inga utsvar Årsvis
Ehec Alla isolat (4) Omgående Årsvis, kvartalsvis
ESBLCARBA - Enterobacteriaceae Alla ESBLCARBA-producerande isolat Omgående Årsvis
ESBLCARBA - Acinetobacter Isolat resistenta mot meropenem (I och R) Omgående Swedres-Svarm
ESBLCARBA - Pseudomonas Isolat med resistens mot både imipenem/ meropenem och ceftolozan/tazobactam Omgående Swedres-Svarm
Kolistinresistens Isolat av Enterobacteriaceae,
kolistinresistens MIC >2
Omgående Swedres-Svarm
Grupp A-streptokocker Invasiva isolat, 1 februari–30 april Omgående Säsongsvis
H. influenzae Invasiva isolat, barn <5 år Ingen bestämd svarstid Årsvis
H. influenzae Isolat, cefalosporinresistenta Ingen bestämd svarstid Swedres-Svarm
L. monocytogenes Invasiva isolat Omgående Årsvis
L. pneumophila Isolat Omgående Årsvis
M. tuberculosis MDR/XDR-isolat Omgående Årsvis
MRSA Isolat från kliniska fall Omgående Årsvis
N. gonorrhoeae (5) Isolat, ceftriaxon/cefixim MIC>0,125 och/eller azitromycin MIC>256 Ingen bestämd svarstid Årsvis
N. meningitidis (6) Invasiva isolat Omgående Årsvis
S. pneumoniae Invasiva isolat Ingen bestämd svarstid Årsvis
S. pneumoniae Isolat, PcG MIC ≥0,5 Ingen bestämd svarstid Årsvis
Salmonella spp. Inhemska isolat (7) Omgående Årsvis
VRE Alla isolat (7) Omgående Årsvis
Program, parasiterInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
Cryptosporidium Prov från inhemska fall Ingen bestämd svarstid Årsvis
Program, virusInsamling (1)Provsvar (2)Rapportering/analys (3)
Hepatit A Prov från inhemska fall Omgående Årsvis
Hepatit B Prov från akuta fall Omgående Årsvis
Influensa Säsong Omgående Säsongsvis, veckovis
Mässling Alla prov Omgående Årsvis
Parotit Alla prov Omgående Årsvis
Polio/enterovirus Alla prov Omgående Årsvis/Årsvis
Rotavirus Urval En gång per år Årsvis
Rubella Alla prov En gång per år Årsvis

(1) Proven skickas tillsammans med Folkhälsomyndighetens standardremiss eller särskilt utformade följesedlar för C. difficile, H. influenzae, S. pneumoniae och S. pyogenes.

(2) För anmälningspliktiga sjukdomar registreras resultaten i SmiNet, övriga skickas till insändande laboratorium.

(3) Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

(4) För HUS-fall skickas feces där EHEC inte varit möjlig att isolera.

(5) Utförs av referenslaboratoriet för bakteriell STI vid Örebro Universitetssjukhus.

(6) Utförs av referenslaboratoriet för Neissera meningitidis vid Örebro Universitetssjukhus.

(7) Vid större lokala utbrott typas ej alla avgiftsfritt.

Utskriftsvänlig version av tabellen (PDF, 97 kB)

Gå till toppen av sidan