Analystyp
Indikation Diarré, bukbesvär; vanligtvis asymtomatisk, rapporteras oftast som bifynd.
Provmaterial SAF-fixerad feces. Observera att färgning inte kan utföras på formalinfixerat material.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

För rutindiagnostik utförs mikroskopisk påvisning av Blastocystis efter koncentration av feces. Då Blastocystis-organismer koncentreras i varierande grad rekommenderas trikromfärgning av SAF-fixerat prov vid specifik Blastocystis-frågeställning.