Analystyp
Indikation Malabsorption, vattnig diarré; viktminskning; epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial SAF- eller formalinfixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

En annan art, C. hepatica, är sällan rapporterad och orsakar endast leverinfektion. Inga ägg utsöndras med feces. I de fall då C. hepatica-ägg påvisas i feces rör det sig inte om en ”äkta” infektion utan äggen härrör från intag av infekterad lever. Upprepad undersökning av feces efter cirka en veckas leverfri diet rekommenderas.