Capillaria philippinensis

Mikroskopisk påvisning av maskägg eller larver i feces efter koncentration.

Analystyp
Indikation Malabsorption, vattnig diarré; viktminskning; epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial SAF- eller formalinfixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

En annan art, C. hepatica, är sällan rapporterad och orsakar endast leverinfektion. Inga ägg utsöndras med feces. I de fall då C. hepatica-ägg påvisas i feces rör det sig inte om en ”äkta” infektion utan äggen härrör från intag av infekterad lever. Upprepad undersökning av feces efter cirka en veckas leverfri diet rekommenderas.

Gå till toppen av sidan