Dicrocoelium dendriticum

Mikroskopisk påvisning av maskägg i feces efter koncentration.

Analystyp
Indikation Varierande gastrointestinala besvär, gulsot.
Provmaterial Formalin- eller SAF-fixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

I de allra flesta fall då D. dendriticum-ägg påvisas i feces rör det sig inte om en ”äkta” infektion utan äggen härrör från intag av infekterad lever. Upprepad undersökning av feces efter cirka en veckas leverfri diet rekommenderas.

Gå till toppen av sidan