Analystyp
Indikation

Diarré och magsmärtor, vanligt förekommande parasit hos barn på förskola; vanligtvis asymtomatisk.

Provmaterial

SAF-fixerad feces. Observera att färgning inte kan utföras på formalinfixerat material.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Provtagning för Dientamoeba med SAF (PDF, 167 kB)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Denna parasit saknar cystform och upptäcks därför vanligen inte vid rutinundersökning av feces (cystor och maskägg).