Dientamoeba fragilis

Mikroskopisk påvisning av trofozoiter i feces efter trikromfärgning.

Analystyp
Indikation

Diarré och magsmärtor, vanligt förekommande parasit hos barn på förskola; vanligtvis asymtomatisk.

Provmaterial

SAF-fixerad feces. Observera att färgning inte kan utföras på formalinfixerat material.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Provtagning för Dientamoeba med SAF (PDF, 177 kB)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Denna parasit saknar cystform och upptäcks därför vanligen inte vid rutinundersökning av feces (cystor och maskägg).

Gå till toppen av sidan