Provtagningsanvisningar för Dientamoeba fragilis (Mikroskopi)

Lyssna

Version 7. 2022-09-22.

Allmänt om trofozoitdiagnostik

Vissa parasitstadier, t.ex. trofozoiter, kan finnas i avföringsprov och bryts snabbt
ner. Det är därför viktigt att avföringsprovet fixeras i SAF-fixativ i direkt
anslutning till provtagning.

Provtagning

  • Sätt till 1-3 skedar nytaget avföringsprov till burken med SAF-fixativ. (Obs: Mängd feces till SAF-fixativ ska vara ca 1 till 4).
  • Skruva åt locket ordentligt och skaka burken så att provet löser sig i vätskan.
  • Lägg därefter burken i provtagningshylsan.

Förvaring och Transport

Provet kan skickas med vanlig postgång. Om detta inte är möjligt ska provet
förvaras i kylskåpet (4°C) tills transporten.

SAF-fixativ går att få av oss om ert laboratorium inte har.

Adress

Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för mikrobiologi
Enheten för Parasitologi
Provmottagning
171 82 Solna

Tel 010-205 24 44 eller kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se