Analystyp
Indikation Infektionen förlöper oftast obemärkt. Aptitlöshet, magbesvär och diarré kan ses vid kraftig infektion.
Provmaterial SAF- eller formalinfixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Tidigast 1 månad efter infektionstillfället.

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info