Analystyp
Indikation

Dysenteri-symtom eller misstänkt asymtomatiskt bärarskap. Leverabscess.

Provmaterial

Feces utan tillsats rekommenderas, alternativt formalin- eller SAF-fixerad feces.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Endast E. histolytica
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Cystor av Entamoeba histolytica/E. dispar går inte att särskilja morfologiskt.

PCR krävs för artdifferentiering mellan E.histolytica och E. dispar. PCR kan inte utföras på formalin- eller SAF-fixerad feces

Om så önskas kan också trofozoiter påvisas efter trikromfärgning. Trikromfärgning kan endast utföras på SAF-fixerat material. Trofozoiter av E. histolytica och E. dispar går inte att särskilja morfologiskt.

Vid leverabscess kan man oftast inte längre påvisa amöbor i feces.