Analystyp
Indikation

Eosinofili efter tropikvistelse lymphangit, feber, lymfödem, Calabarsvullnad, mask i konjunktiva.

Provmaterial EDTA-blod eller heparinblod.
Provtagnings­anvisningar

Rekommenderad provvolym är 2 x 5 mL; minst 4 mL blod om artbestämning önskas.

Blodprov tas nattetid vid frågeställning om Brugia spp. och Wuchereria bancrofti och dagtid vid frågeställning om övriga filarier.

Läs mer: referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se/w/Filaria

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

OBS! I senare stadier av lymfatisk filariasis påvisas sällan mikrofilarier i perifert blod.

Serologi rekommenderas.