Cystoisospora belli

Mikroskopisk påvisning av oocystor i feces efter Ziehl-Neelsen-färgning.

Analystyp
Indikation Diarré hos framför allt immunsupprimerade patienter från tropiska och subtropiska områden.
Provmaterial Formalin- eller SAF-fixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Oocystor kan även upptäckas vid rutinundersökning av feces (cystor och maskägg). Tidigare kallad Isospora belli.

Gå till toppen av sidan