Analystyp
Indikation Vid kraftig infektion kan diarré, buksmärtor, anorexi och viktminskning förekomma; vanligtvis asymtomatisk.
Provmaterial SAF- eller formalinfixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Provet tas tidigast 3 månader efter troligt infektionstillfälle.

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info