Analystyp
Indikation

Vid smittspårning eller utredning av utbrott av Legionella pneumophila kan en sekvenseringsbaserad typning (SBT) av 7 utvalda gener göras på bakterieisolat. Legionellabakterien är endast känd för att smitta från miljö till person. Därför är det viktigt att fastställa epidemiologiskt samband vid ett smittotillfälle.

Provmaterial

Isolat av bakteriestam från patient- eller miljöprov.

Provtagnings­anvisningar

Kontakta Folkhälsomyndighetens kundtjänst för mikrobiologi, tel. 010-205 24 44

Transport

Isolat på BCYE-agar eller i transportmedium.

Svarstid Akuta prover 3 dagar. Övriga cirka en vecka.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen är kostnadsfri för patientisolat och även för miljöisolat i samband med smittspårning.