Analystyp
Indikation

Vid smittspårning eller utbrottutredning av Legionella pneumophila kan en sekvenseringsbaserad typning (SBT) av 7 utvalda gener göras på bakterieisolat vilket ger en sekvenstyp (ST). Legionellabakterien är endast känd för att smitta från miljö till person. Därför är det viktigt att fastställa epidemiologiskt samband vid ett smittotillfälle.

Provmaterial

Isolat av bakteriestam från patient- eller miljöprov. DNA från patientprov (om isolat saknas).

Provtagnings­anvisningar

Kontakta Folkhälsomyndighetens kundtjänst för mikrobiologi, tel. 010-205 24 44

Följesedel för Legionella miljöprov. (PDF, 542 kB)

Transport

Isolat på BCYE-agar eller i transportmedium. DNA-eluat i rör.

Svarstid Vid utbrottsutredning/smittspårning ca två veckor.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen är avgiftsfri för patientprov inom ramen för det mikrobiologiska nationella övervakningsprogrammet. Miljöprov debiteras enligt prislistan.