Analystyp
Indikation

Epidemiologisk typning av Legionella pneumophila vid smittspårning- eller utbrottsutredning. Legionella är en objektburen smitta, endast känd för att smitta från miljö till person. Det är därför viktigt att fastställa epidemiologiskt samband vid ett smittotillfälle.
Typningen ingår även i nationell övervakning av legionella.

Helgenomsekvensering av L. pneumophila isolat för bestämning av sekvenstyp (ST) och släktskapsanalys (SNP-analys).

Sekvensbaserad typning (SBT) av DNA-eluat från humanprov (PCR-positiva för L. pneumophila) för bestämning av sekvenstyp (ST).

Provmaterial

Isolat av bakteriestam från human- eller miljöprov.
DNA-eluat från humanprov (särskild förfrågan, om isolat saknas).

Provtagnings­anvisningar

Humanprov: Remiss för speciell diagnostik

Miljöprov:
Följesedel för epidemiologisk typning av Legionella miljöisolat (Word, 197 kB)

Kontakta Folkhälsomyndighetens kundtjänst för mikrobiologi: tel. 010-205 24 44.

Transport

Isolat på legionella-agar (t.ex. BCYE) eller i transportmedium. DNA-eluat i rör.

Svarstid Vid utbrottsutredning/smittspårning ca 2-4 veckor.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Miljöprov och DNA-eluat debiteras enligt prislistan.

Avgiftsfri inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/mikrobiella-och-immunologiska-overvakningsprogram/