Analystyp
Indikation

Vid klinisk misstanke om och verifiering av Burkholderia mallei-infektion.

Provmaterial

Blod i blododlingsflaska.

Provtagnings­anvisningar

För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på labbet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport

Rumstemperatur. För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Svarstid 1-2 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

• Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuellt utlandsvistelse, ska anges på remissen.
• Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
• Resistensbestämning görs på begäran.